Tất cả sản phẩm Tất cả sản phẩm

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty CPTM KIM AND YOU (sau đây gọi chung là "Công ty" hoặc “chúng tôi”) hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân của khách hàng. Việc bảo mật thông tin khách hàng đối với chúng tôi là nghĩa vụ, là sự tôn trọng giúp bảo đảm quyền và lợi ích của khách hàng khi kết nối tới Công ty. 

 

Chúng tôi cam kết những thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Quý khách hàng có thể tham khảo "Chính sách bảo mật thông tin" sau đây để hiểu thêm về những thông tin liên quan về chính sách bảo mật của Công ty. 

 

KIM AND YOU cam kết sử dụng thông tin của khách hàng với mục đích hợp lý nhằm đem lại cho trải nghiệm tuyệt vời nhất về dịch vụ của Công ty. 

 

 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Với mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho Quý khách hàng, Công ty sẽ tiến hành thu thập những thông tin cá nhân để phục vụ các mục đích:

 • Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.

 • Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

 • Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

 • Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng.

 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.

 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

2. Hình thức thu thập thông tin

Cùng với các hình thức minh bạch và hợp pháp, KIM AND YOU sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng thông qua các nguồn khác nhau:

 • Thông tin khách hàng cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email,...

 • Dữ liệu tương tác của khách hàng: Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ theo dấu khác để nhận diện trình duyệt và thu thập thêm thông tin khi khách hàng tương tác qua trang web.

 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ những nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, KIM AND YOU sẽ lưu trữ thông tin do khách hàng cung cấp qua các hệ thống nội bộ của Công ty hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp. 

 

4. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin được cung cấp

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ liên quan đến việc thực hiện đơn hàng cho chúng tôi. Những thông tin cung cấp chỉ giới hạn trong phạm vi cần thiết, đồng thời áp dụng các quy định về đảm bảo an ninh và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng. 

 • Các đối tác là bên thứ ba cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động thuộc trang web của Công ty. Bên thứ ba có thể truy cập, xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ. Theo yêu cầu từ Công ty, bên thứ ba sẽ phải tuân thủ mọi quy định về an ninh, bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện hoặc dịch vụ thuê ngoài phục vụ cho những mục đích được nêu tại Mục 1, đồng thời đảm bảo thực hiện các yêu cầu về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

 • Tuân thủ theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng một cách hợp lý khi có yêu cầu về pháp lý. Quá trình cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an ninh và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. 

 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ và duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

6. Cơ chế tiếp nhận - giải quyết khiếu nại về mục đích sử dụng và phạm vi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, tuyệt đối không mua bán, trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba vì mục đích thương mại. Đồng thời đảm bảo thực hiện đúng những cam kết về mục đích và phạm vi đã đề ra. 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ liên hệ cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời và thông báo đến khách hàng.

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, xin Quý khách vui lòng gửi thông tin khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tại các kênh:

Email: kimandyou703@gmail.com 

Số điện thoại: +84 (0)34 933 7239

KIM AND YOU cam kết sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất hoặc muộn nhất là 2 ngày làm việc (từ Thứ hai đến Thứ sáu) kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 

 7. Hình thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trên hệ thống của đơn vị thu thập thông tin

Khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình trên hệ thống. Khi tiếp nhận các phản hồi, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin cũng như trả lời, hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật thông tin.

 
page